เกี่ยวกับ Rugged Phone Thailand

Rugged Phone thailand ของ บริษัท ทน ท๊น ทน จำกัด นำเข้าอย่างถูกต้องและจัดจำหน่ายสมาร์ตโฟน อุปกรณ์ไลฟ์สไตล์ และ เทคโนโลยีแห่งความแข็งแกร่ง พร้อมเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องตามจริยธรรม และ ไม่ลดทอนคุณภาพและการบริการ เพราะ Rugged Phone Thailand มีความเชื่อและความมุ่งหวัง ที่จะสร้างแรงบันดาลใจ และ มอบ inspiration ให้คุณได้สร้างความแข็งแกร่งในแบบของตัวเอง

Brand Values
จิตวิญญาณแห่งความแข็งแกร่งจะฝ่าฟันทุกอุปสรรค เพื่อความสมบูรณ์แบบด้วยการยกระดับประสบการณ์ การใช้งานจากผู้ใช้บริการของเราโดยตรง Rugged Phone Thailand ไม่เพียงแต่รักษาคุณภาพและการบริการ แต่ยังมุ่งเน้นถึงปัจจัยพื้นฐาน อันนำมาสู่วิธีการเลือกและตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะนำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร

Brand Mission
แนวทางกำหนดวิธีการ แรงผลักดันเบื้องหลังการนำเข้าและการบริการของ Rugged Phone Thailand อีกนัยหนึ่งคือเรามุ่งเน้นที่จะนำเข้าสมาร์ตโฟน อุปกรณ์ไลฟ์สไตล์ และ เทคโนโลยีแห่งความแข็งแกร่ง ที่คำนึงถึงผู้ใช้งานเป็นหลัก ตลอดจนช่วยเหลือและพัฒนาสังคม ในขณะเดียวกัน เราก็ยังยึดมั่นในการฝึกฝนวัฒนธรรมองค์กร เพื่อส่งต่อพลังแห่งความแข็งแกร่งเข้าตรงสู่สังคม ให้ต่อสู่ฟันฝ่าทุกอุปสรรค และ ยกระดับทุกความแข็งแกร่ง

Our Product

OUKITEL WP19

รายละเอียด

OUKITEL WP21

รายละเอียด

OUKITEL WP23

รายละเอียด

Power Armor 14 Pro

รายละเอียด

Armor 17 Pro

รายละเอียด

Oukitel WP19 PRO

Oukitel WP21 Ultra

Our Accessories

OUKITEL WP19

รายละเอียด

OUKITEL WP21

รายละเอียด

OUKITEL WP23

รายละเอียด

Power Armor 14 Pro

รายละเอียด

Armor 17 Pro

รายละเอียด

Review